Atık Yönetimi

Bu kategoride çöp aktarma istasyonları, çöp taşıma treylerleri, tıbbi atık sterilizasyonu, tehlikeli atıklar, düzenli depolama sahası, çöp kamyonları, katı atık mekanik ayrıştırma tesisleri, biyokurutma tesisleri hakkında bilgi verilecektir. Bu hizmetleri veren firmalar bilgi ve birikimlerini paylaşacaktır.

  • Sıfır Atık Projesi Kompost Makinası

    Atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve geri dönüşebilen malzemelerden maksimum fayda sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi'nin" bir parçası olan Kompost Makinası bir çok resmi kurum tarafından devreye alınmaya başladı.