Atıksu Arıtma Çamurları Hangi Yöntemlerle Bertaraf Edilir?

Atıksu Arıtma Çamurları Hangi Yöntemlerle Bertaraf Edilir?
Atıksu Arıtma Çamurları Hangi Yöntemlerle Bertaraf Edilir?

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında atığın tehlikesiz olarak değerlendirilmesi ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2'de II. Sınıf depolama alanları için belirtilen depolama kriterlerini ve geçici madde 4’de belirtilen %50 KM (katı madde) ihtiva oranını sağlaması gerekmektedir. Oluşacak arıtma çamurunun geçici depolama sahasında %50 KM şartını sağlayarak depo sahasına gönderilmesi gerekmektedir.

İkinci alternatif olarak ise çamurun Çimento Fabrikasına gönderilmesidir. Çimento Fabrikasının kabul şartlarından biri çamurun kuru madde ihtivasının minimum %80- 85 aralığında olması gerektiğidir. Aynı zamanda bir diğer gereklilik ise çamurun Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2B'de belirtilen tehlikesiz atık sınıfına girmesi gerektiğidir. Çimento fabrikasına gönderilme durumunda çamurun yüksek kurulukta kabul edilmesi nedeniyle çamurun AAT’den uzaklaştırılmadan önce ilave olarak çamur kurutma teknolojilerinden geçirilmesi de ilave ilk yatırım ve işletme maliyetine neden olacaktır.

AAT’de oluşacak çamurun kesin tonajı ve içeriği AAT’nin işletmeye alındıktan sonra belirlenebileceğinden, çamurun bertaraf yöntemi tesis işletmeye alındıktan sonra yapılacak analizler neticesinde tekrar değerlendirilmelidir.

8 + 11 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örn. 1+3 için cevabı 4 olarak girin.