Onan Danışmanlık

Herhangi Bir Kimyasalla Muamele Görmüş Patolojik Atıklar

Herhangi Bir Kimyasalla Muamele Görmüş Patolojik Atıklar


25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların yakma ile bertaraf edilmesi gerektiği tebliğ edilmiştir.

180105* ve 180106* atık kodları ile tanımlanan bu atıkların toplanması ve geçici depolanması için yönetmelik tarafından sızdırmaz, kırmızı renkli ve üzerinde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah renkli "Dikkat! Patolojik Tıbbi Atık" ibararesi yer alan kovaların (fıçı, bidon) kullanılması zorunlu koşulmuştur. Atık üreticilerin yönetmelikte yapılan bu değişikliklere dikkat etmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin ilgili maddeleri:

Madde 5-1(ı)

Patolojik atıklar yakma yöntemiyle bertaraf edilir. Ancak herhangi bir kimyasalla muamele görmemiş kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları sterilizasyon tesisinde işlenebilir. Yalnızca kol, bacak, fetus gibi tanınabilir nitelikte olan ve enfeksiyon riski taşımayan patolojik atıklara defin işlemi uygulanabilir. Defnedilmesi talep edilen patolojik atıklar sağlık kuruluşu tarafından düzenlenecek belge ile talep eden hasta ya da hasta yakınına teslim edilir. Defin işleminin uygulanmasında 19/01/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümler uygulanır.

Madde 10-3

Patolojik atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, üzerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan kırmızı renkli plastik biriktirme kapları içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, dolduktan sonra kesinlikle açılamaz, boşaltılamaz ve geri kazanılamaz. Herhangi bir kimyasalla muamele görmemiş kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları ikinci fıkrada belirtilen tıbbi atık torbalarında toplanabilir.

2 + 7 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örn. 1+3 için cevabı 4 olarak girin.