Onan Danışmanlık

Biyometanizasyon Nedir?

Biyometanizasyon Nedir?
Biyometanizasyon Nedir?

Biyometanizasyon, işlenmiş ürünler kullanılarak elde edilmiş olan gübrenin bakımı ve geliştirilmesi, sera gazı emisyonlarında azalma ve organik atıkların enerji elde etmek amacıyla kullanılması için en uygun yöntemlerden biridir. Anaerobik sindirim işlemlerinin yapılması sayesinde atıklar ve atık sularla ilgili olarak;
    •    Kokular belirgin oranda azalmaktadır.
    •    Mineralizasyon yapılmış olmaktadır.
    •    Fosil yakıt tüketimi azaltılarak yenilenebilir gazdan enerji üretimi yapılmaktadır.
    •    Çevreye verilen zararlar azaltılmaktadır.
    •    Sera etkisi oluşturmada CO2’e kıyasla etkisi çok fazla olan metan emisyonları önemli oranda azaltılmaktadır.
    •    Fosil yakıt yerine kullanılabilecek bir enerji ortaya konmuş olması sebebiyle CO2 salınımı azaltılmaktadır.
    •    Biyometanizasyonu gerçekleştirme işlemleri için farklı çiftliklerde organik atıkların yönetilmesini sağlayan biyogaz üretim sistemleri kurulması ve çalıştırılması, çevresel katkılarının yanı sıra ekonomik katkılar sağlamaktadır.

Biyogaz Üretimi
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen atıklar, tarımsal atıklar, besin endüstrisi atıkları, çöplerden sağlanan katı ve organik atıklar ile arıtma tesislerindeki pis su kullanılarak üretilen gaz biyogaz olarak adlandırılmaktadır. Hayvan gübresinden ya da organik gıda atıklarından doğrudan üretilebilmesinin yanı sıra biyogazın bu atıkların karışımı ile de üretilmesi mümkündür. Bu nedenle üretim için kurulacak tesis için öncelikle gübre ya da diğer atıklar analiz edilmeli ve tesisin mühendislik açısından tasarımı buna göre yapılmalıdır. Buna ek olarak detaylı bir tesis projesinde, atıkların elde edildiği çiftliğin ya da fabrikanın konumu, hangi cihazların kullanıldığı, sahip olunan olanaklar, çiftlikler için hayvan sayısı, türü, ağırlığı ve yaşı, atıklar için günlük elde edilebilecek miktar, atıklar için yapılan kimyasal analizler de bilinmelidir. Tesis kurulumu yapan firmaların bir kısmında laboratuvar bulunmakta olup numune analizi yapılmaktadır. 
Tesis kurulumu öncesinde yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından biyogaz tesisinin kurulması için gereken alan belirlenerek kurulacak sistemin tasarımı yapılmaktadır. Proje kapsamında kullanılacak atık miktarı ve bu miktara bağlı olarak havuz, boru, tank ve vanaların tasarımı belirlenmektedir. Gaz ve ısıtıcı ekipmanlar da sistem için geçerli parametrelere göre projelendirilmektedir.

Biyometanizasyon Nasıl Yapılır?
Biyometanizasyon
 işlemi biyogazın üretiminde oldukça önemlidir. Biyometanizasyonu sağlayan hammaddeler biyogazın üretileceği alana kamyonla ya da borulama sistemi ile ulaştırılabilmektedir. Sirkülasyon tanklarına doldurulan hammaddeler ihtiyaç olması halinde suyla karıştırıldıktan sonra atıkların aneorobik ayırıcıya ulaşması sağlanır. Çeşitli bakteriler katılan bu ayırıcı belirli ısıdaki atıklardan biyogazı ayrıştırmaktadır. Bu işlemin yapıldığı yer membranla kaplı olup biyogaz açığa çıkarıldıkça membranlarda şişme olmaktadır. Oluşan biyogaz sülfür ve nem gibi ayrıştırma işlemleri uygulandıktan sonra gensette yakılmak suretiyle elektrik ve ısıya dönüştürülmektedir. Yakılmaya hazır haldeki biyogazın depolanıp basınç verilerek doğalgazlı sistemlere enjeksiyonu mümkündür. Gaz açığa çıkarıldıktan sonra kalan atıklar katı ve sulu şeklinde ayrıştırılmakta, katı kısım kurutma sisteminde işlem görerek yüksek değerli organik gübreye dönüştürülebilmekte, sıvı kısımlar ise biyogaz üretiminde yeniden kullanılmak üzere havuzda toplanmaktadır.

8 + 2 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örn. 1+3 için cevabı 4 olarak girin.