Onan Danışmanlık

Biyobozunur Atıklar İçin Biyokurutma Tekniği

Biyobozunur Atıklar için Biyokurutma Tekniği
Biyobozunur Atıklar için Biyokurutma Tekniği

Plastik ve plastik kullanılarak ortaya çıkarılmış olan ürünler bu maddenin doğaya karışmasının bin yıllarla ifade edilen sürede gerçekleşeceği düşünüldüğünden kullanılması tercih edilmemesi gereken ürünler olarak görülmektedir. Ancak özel kimyasal formüllerle hazırlanmış olan kimi plastikler doğada kolaylıkla çözünebilen ve yüzde yüz verimle çözünmeyi sağlayabilen plastikler olmaktadır. Toprağa karışması için bakteri ve organizmalar tarafından tüm yapısıyla birlikte bozulan bu plastikler atık ürünler olarak ortaya çıktığında bunların değerlendirilmesinin yapılması da mümkün olmaktadır. Petrol bazlı ve hammadde kaynaklı olacak şekilde iki farklı türü bulunan bu atıkların kontrollü bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Katı atık tesislerinde gerçekleşen faaliyetlerde bu ürünler üzerinde kullanılan bir yöntem de biyokurutma olmaktadır.

Biyokurutma Sistemi Atıkları Nasıl Değerlendirir?

Daha önce bahsedilmiş olan doğada kolaylıkla çözünebilen plastiklerin atık halinde tesislere ulaştığı durumlarda katı atık tesisleri tarafından tüm bu ürünlerin tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlamak ve aynı zamanda çevre ile insan sağlığına zararlı etkilerinin bulunmasının önüne geçmek için çeşitli işlemler yapılmaktadır. Bu işlemlerden biyobozunur atıkların çürüme sırasında meydana gelen ısı sonucunda kurutulmasının sağlandığı sürece biyokurutma adı verilmektedir. Diğer tüm benzer katı atıkların değerlendirilmesi, kontrol edilmesi ve bertaraf edilmesi aşamalarında olduğu gibi bu noktada da tesislerin izlemesi gereken yollar yönetmeliklerle ortaya konmuştur.

Yönetmelikler Biyokurutma için Ne Kural Koyuyor?

Atıklardan fermente ürün yönetiminin sağlanmasına giden yolda sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biri olan biyokurutma için bazı genel ilkeler doğrultusunda faaliyet gösterilmektedir. Öncelikle biyokurutmanın yapılacağı hallerde mutlaka tesisin dış etkenlerden uzak durmasını sağlayacak önlemlerin alınmış olması ve aynı zamanda dış etkenlere de zarar verecek tesisleşmenin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra tesisten çıkarak tekrar kullanım süreçlerine dahil olacak atıklar için mutlaka bu ürünlerin piyasaya arz edilmesi için gerekli olan şartların da mevzuatlar üzerinden sağlandığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Tüm bu gereklilikleri yerine getiren biyokurutmanın yapılacağı bir tesiste atıkların ilk geçtiği ilk aşama olan ön şartlandırma ünitesi, biyokurutmanın yapılacağı asıl kısım olan biyokurutma ünitesi, hava üfleyiciler, kontrol sistemleri ve yeterli kapasiteye sahip bir deponun bulundurulması da gerekmektedir. Atıkların bu sürecin sonunda açığa çıktığı durumlarda yine mevzuat üzerinden değerlendirilmesi yapılarak kullanıma uygun olup olmadığı ortaya konulur.

17 + 3 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örn. 1+3 için cevabı 4 olarak girin.