Onan Danışmanlık

Nükleer Enerjinin Günümüzdeki Yeri ve Önemi

Nükleer Enerjinin Günümüzdeki Yeri ve Önemi


Her ne kadar insanlığın genel tarihine bakıldığında oldukça yeni bir olgu olarak kendisini gösterse de, enerji ihtiyacının günümüzde vazgeçilmez bir değere sahip olduğu ve yüzyıllar boyu bu şekilde devam edileceği rahatlıkla görülebilmektedir. Bu nedenle onlarca yıldır süren ve sürecek çalışmalar neticesinde daima daha hızlı ve ucuz enerji üretimi metotları denenmekte, herhangi uzun veya kısa vadeli bir sıkıntıya mahal vermeyeceği gibi doğayı da zarar ve işgal altında bırakmayacak yöntemler üzerinde durulmaktadır. Nükleer enerji, her ne kadar ülkemiz ve dünyada yoğun tartışma konusu durumunda bulunsa da, sorunsuz santraller tarafından üretildiği ve profesyonel kişilerin gözetiminde olduğu sürece en efektif enerji olarak nitelendirilmektedir.

Nükleer enerjinin günümüzdeki yeri ve önemi mercek altına alındığında, teknolojik açıdan ülkemizden kat be kat önde olan Doğu Asya ülkeleri ile gelişmişlik düzeyi tartışılmaz olan Avrupa ülkeleri gösterilebilmektedir. Japonya, Fransa, Almanya, Çin ve daha pek çok ülkenin mevcut enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde altmış ila yetmiş beşini bu şekilde sağladığı düşünüldüğünde, ülkelerin içinde bulunduğu refah düzeyinin ve ucuza elde edilip yine aynı şekilde ucuza kullanılan enerjinin kaynağı rahatlıkla görülebilmektedir. Dünyanın genel nüfusunun ve bilimdeki teknolojik yeniliklerin artışı göz önünde bulundurularak aynı düzeyde artacak olan enerji ihtiyacının gelecek elli yıllık süreçte sorunlu boyuta ulaşmaması için nükleer enerji santrallerinin kurularak bu ihtiyaca karşılık vermesi zaruri konumdadır.

Nükleer enerjinin zararları olarak gösterilen radyasyon, çoğu insan tarafından abartılarak bilinçsiz şekilde korkuya ve endişeye yol açmaktadır. Televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve hatta fırın gibi günlük cihazların bile aktif olarak insan vücuduna radyasyon etkisi yaptığı düşünüldüğünde, bu tarz teknolojilerin uygun biçimde hazırlandığı ve tetkik edildiği takdirde kişinin genel hayatına ekstra bir zararı bulunmayacaktır. Herhangi bir deprem riski taşımayan ve benzer doğal afetlerin meydana gelme riski minimumda bulunan noktalar üzerine kurulacak nükleer santraller, onlarca yıl sürecek enerji ihtiyacının rahatlıkla karşılanabilmesine fırsat verecektir. Tek bir reaktörün yüzlerce rüzgar paneline eşit olduğu ve bu sayede sınırlı bir alanda güçlü enerji üretimine imkan vereceği unutulmamalıdır.

10 + 0 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örn. 1+3 için cevabı 4 olarak girin.