Solucan Gübresi Nedir? Solucan Gübresinin Faydaları Nelerdir?

Solucan Gübresi Nedir? Solucan Gübresinin Faydaları Nelerdir?
Solucan Gübresi Nedir? Solucan Gübresinin Faydaları Nelerdir?

Tarım sektörü ülkemizde en çok rekabetin gözlemlendiği ekonomik sektörlerin arasında gelmektedir. Ülkemiz dört mevsimin aktif bir şekilde yaşanabildiği bir ülke olması ve verimli topraklara sahip olması sebebi ile tarım sektörü ülkemizde oldukça gelişmiş ve hemen hemen her türlü sebze meyve ya da çiçeğin üretimi gerçekleştirilmektedir. Tarım sektöründe üretim aşamasında oluşabilecek verim ve çeşitliliği etkileyen temel faktör toprak faktörüdür. Toprağın zengin olması verimliliği, üretim hızını, üretilen besinin kalitesini ve üretilen besinin çeşitliliğini doğrudan etkilemektedir. Toprakların daha verimli bir hale gelebilmesi için ise tarım sektöründe gübreler yardımcı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde yapay ve doğal gübre olmak üzere iki gübre grubundan bahsetmek mümkündür. Yapay gübreler daha çok kimyasal içerikli oldukları için zaman içerisinde toprağı köreltmektedir. Bu durumda toprak verimliliğinin düşmesine, üretim hızının düşmesine ve lezzetsiz ekinlerin alınmasına sebebiyet vermektedir. Doğal gübreler ise aksine toprağı mineral ve bitkinin ihtiyaç duyduğu diğer besin maddeleri açısından zenginleştirerek üretim sürecine büyük bir katkıda bulunmaktadır. Günümüzde en sık tercih edilen doğal gübre çeşidi solucan gübresi ismi verilen gübredir. İsminden de anlaşılabileceği gibi bu gübre tamamen solucan hayvanının dışkısından üretilmektedir. Doğal bir gübre olduğu için toprağı zenginleştirmekte ve üretim sürecini büyük ölçüde hızlandırmaktadır. Ayrıca bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini toprağa kazandırmakta bu sayede bitkinin topraktan daha iyi beslenebilmesini sağlamaktadır.

Toprak Üzerinde Görülen Solucan Gübresi Faydaları

Solucan gübresi yalnızca üretilen bir çeşit meyve ya da sebze için değil toprağın tamamı için oldukça büyük faydalara sahiptir. Günümüzde yapay gübrelerin kullanımı sebebi ile topraklardaki organik madde miktarında büyük bir düşüş gözlemlenmektedir. Solucan gübresi faydaları sayesinde toprak organik madde bakımından zenginleşir ve kimyasal gübrelerin olumsuz etkilerinden zaman içerisinde arınır. Toprak üzerinde yetişecek her bitki için en önemli konulardan bir tanesi toprağın su tutma kapasitesidir. Solucan gübresi topraktaki su tutma kapasitesinde büyük bir artış sağlar, bu sayede bitki ihtiyacı olan suyu rahat bir şekilde elde edebilir. Solucan gübreleri bitkinin yetişmesi için optimum olan asidik bazlık derecesine göre toprağın ph değerini düzenler. Bu sayede bitki daha verimli bir ortamda büyüme fırsatı bulur. Ayrıca demir, potasyum ve fosfor gibi elementlerin toprak üzerinden bitkiye geçişini kolaylaştırıcı bir etkiye de sahiptir.

Bitkiler Üzerinde Görülen Solucan Gübresi Faydaları

Solucan gübresi faydaları, yalnızca toprak üzerinde olan faydalar ile sınırlı değildir. Solucan gübresinin bitkiler üzerinde de çeşitli faydaları mevcuttur. Solucan gübresi sayesinde bitkiler ortama karşı daha büyük bir direnç kazanmakta ve bitkilerin gelişme süreçleri oldukça hızlanmaktadır. Bu sayede solucan gübresi daha erken ekin alma imkanı sunmaktadır. Özellikle kış aylarında ekilen tarlaların en büyük problemi don olayı neticesinde bitkilerin işlevsiz bir hale gelmesidir. Solucan gübresi içerdiği besin maddeleri sayesinde dona karşı daha dirençli bitkiler yetişmesine olanak sağlar. Bitkilerin kök kısmı bitki gelişimi için oldukça önemlidir. Kök kısmı sayesinde bitkiler beslenmektedir. Solucan gübresi bitkinin daha güçlü bir köke sahip olmasını sağlamak ile birlikte saçaklanmayı artırarak kökün daha uzak alanlara gidebilmesini sağlar. Bu sayede bitki daha rahat bir şekilde topraktan ihtiyaç duyduğu besin maddelerini alabilir. Solucanlar savunma mekanizması olarak Sölom sıvısı isminde bir sıvı salgılamaktadır. Solucan gübreleri ile verimi artırılan topraklarda bulunan bitkiler bu sıvı sayesinde bitkinin kök kısmında meydana gelebilecek hastalıklara karşı daha dirençli bir hal almaktadır.