Mühendislik Etiği ve Önemi

Mühendislik Etiği ve Önemi


Mühendisler, insanların daha yüksek yaşam standartlarına sahip olabilmeleri için düzenli olarak soyut veya somut anlamda gelişmeleri takip eden ve bu gelişmeleri uygulamaya döken kişiler olarak nitelendirilebilmektedirler. Her meslekte olduğu gibi mühendislik kavramının da uyması gereken bazı etik kurallar ve ilkeler mevcuttur. Bu ilkeler bazı ana başlıklar halinde özetlenerek genel mühendislik etiğini meydana getirir.

Temel kuralların başında gösterilebilecek olan toplumun refahını ve güvenliğini sağlamak sayesinde meydana getirilen tüm icat ve yeniliklerin yararlı bir amaca hizmet etmesi sağlanmaktadır. Mesleki değerlerin ihlal edilmeye başladığı durumlarda derhal üzerinde çalışmadan vazgeçilmeli ve gerekli değişiklikler yapılmadan ileri adıma geçilmemelidir.

Mühendisler, çalışmalarını kendi uzmanlık alanı içerisinde kalmak kaidesi ile sürdürmelidirler. Gerekli görüldüğü takdirde farklı alanlarda tecrübe sahibi kişilerden yardım almak, mühendisler arası yardımlaşma ve bilgi transferinin de önünü açmaktadır.

Meydana getirilen çalışmaların sonuçları herhangi bir abartma veya gizleme benzeri değişikliğe uğramadan dürüst ve tam biçimde raporlanmalıdır. Başarısız olunan durumların gizlenmesi veya ortaya çıkmayan sonuçların hayali biçimde sunulması, mühendisin güvenilirliğini sarsacağından bu tarz davranışlardan kaçınılmalıdır.

Mesleki konular alanında güven veren bir vekil olarak davranması gereken mühendisler, çalıştıkları kişiler ile yaşanabilecek herhangi bir anlaşmazlığa mahal vermeyecek şekilde çalışmalıdırlar. Gerekli güncelleme ve bilgileri müşterilerinden herhangi bir sebeple saklamadan işleyiş konusunda kesin sonuçların elde edilmesine imkan verecektirler.

Haksız rekabete girmeyerek mesleki itibarların düşük düzeylere indirgenmesi önlenecektir. Sunulacak olan hizmetin karşılığında alınacak ücret konusunda fikir birliğine varılarak çok yüksek veya düşük tutarlardan kaçınılmalıdır. Aynı meslek grubundaki kişilerin gelirlerini etkilemeden yapılacak işlemler doğrultusunda sürekli gelir sağlanması mümkün olacaktır.

Mesleğin onur, haysiyet ve itibarını yükseltmek için var gücü ile çalışacak olan kişiler, tarihin her alanında olduğu gibi gelecekte de üstün değerlere sahip bir yere sahip olmasını sağlayacaktırlar. Kariyerlerini geliştirmeyi birincil planda tutacak olan çalışanlar, aynı zamanda kendi takımları veya alt rütbedeki çalışanların da başarılı düzeye gelebilmesi için gayret gösterecektir. Tüm bu etik kurallarına uyulması takdirde mühendislerin uzun yıllar boyu başarılarının daim olması sağlanacaktır.

Sizce ülkemizde mühendislik etiğine önem veriyor mu?