Elektrikli Araçların ve Kullanılan Bataryaların Önemi

Elektrikli Araçların ve Kullanılan Bataryaların Önemi
Elektrikli Araçların ve Kullanılan Bataryaların Önemi

Gün geçtikçe, araçlara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için her gün yüzlerce araç üretilmektedir. Uzun yıllardan beri sıklıkla kullanılan motor tipi içten yanmalı motorlardır. Dünyanın her yerinde insanlar bu tür araçlara sahiptir. Bunun arkasında pek çok sebep vardır. Bu sebeplerden ilki gelenekselleşmiş olması ve insanlara tanıdık gelmesidir. Bir diğeri ise petrol şirketlerinin gücü diyebiliriz. İnsanların içten yanmalı motorların egzoz sesini sevmesi de bunlara eklenebilir. Yıllar boyunca içten yanmalı motorlara alternatif olmayışı bu kullanımı arttırmıştır. Tarihte, içten yanmalı motorlara alternatif olarak elektrik motorunu kullanan araçlar için girişimler olmuştur. 

İçten yanmalı motorlar egzozdan attıkları zararlı gazlar ile doğaya zarar verirler. Günümüzde artan karbondioksit miktarı ve bunun neticesinde oluşan küresel ısınma, tüm dünya için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle son on yılda bu artış miktarı çok yüksek seviyelere gelmiştir ve günümüzde bu durum daha tehlikeli bir hal almıştır. Küresel ısınmanın çözümü, atmosferdeki zararlı gazların miktarını azaltmaktır. Bu sayede düşük emisyonlu araçlara duyulan ihtiyaç fark edilmiştir ve yeni bir trend olarak elektrikli araçlar yeniden gündeme gelmiştir. Her geçen gün ise sayısı artmaktadır. Örnek vermek gerekirse Norveç'te 2017 yılında satılan araçların yarısından fazlası hibrit ya da elektrikli araçlar olmuştur.

Elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlara göre kullanım esnasında doğaya daha az zarar verirler. Bazı araştırmalara ve otoritelere göre elektrikli araçların üretim döneminde doğaya salınan emisyon miktarı çok fazladır. Ayrıca bataryalar kimyası gereği doğa için temiz parçalar değillerdir. Fakat bazı batarya tiplerinin geri dönüştürülebilir olmaları bir artı olarak söylenebilir. Bu düşünce yanlış olmasa da içten yanmalı motorlar doğa için halen daha zararlıdır.

Elektrikli araçlarda daha az bileşen bulunmaktadır. Temel olarak şase, gövde, elektrik motoru, kontrolcü ve batarya paketlerinden oluşur. Endüstride şase, gövde, elektrik motoru ve kontrolör teknolojisi her geçen gün yüksek bir hız ile gelişmekte. Fakat batarya teknolojisinin gelişim hızı diğer parçalara göre yavaş kalmaktadır ve halen onlarla aynı seviyede değildir. Üreticilere göre elektrikli araçların önündeki en büyük engel batarya teknolojisidir. Aracın menzilini etkileyen, ciddi miktarda ağırlık yapan, verimliğini ve performansına etki eden bir bileşen olarak bataryaların önemi öne çıkmaktadır. Batarya teknolojisinin gelişmesi, onların kendi özgül güç ve enerjisinin artması, daha yüksek verimde çalışmaları, daha ucuza üretilmeleri elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandıracak kritik bir rol oynamaktadır.

5 + 1 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örn. 1+3 için cevabı 4 olarak girin.