Onan Danışmanlık

Modern Enerji Kaynağı Yenilenebilir Enerji Nedir?

Modern Enerji Kaynağı Yenilenebilir Enerji Nedir?


İçinde yaşadığımız teknoloji çağının gerekliliklerinden birisi olarak enerji ihtiyacı, her geçen gün bir miktar daha artarak, ülkelerin farklı yöntemler doğrultusunda hızlı ve ucuz yoldan bu ihtiyaçlarını karşılamalarına neden olmaktadır. Doğanın sabit olarak sağladığı pek çok imkanın uygun gereçler doğrultusunda işlenmesi, depolanması ve farklı yollara aktarılması ile elde edilen enerjiler, şüphesiz en uzun ömürlü ve faydalı türler arasındadır. Güneş ışığı, akmakta olan su, sıcaklık, biyolojik süreç ve rüzgar enerjilerinin amacına uygun şekilde işlemden geçirildiğinde sonu gelmez bir kaynak haline gelmelerinden dolayı bu maddeler yenilenebilir enerji kaynakları olarak nitelendirilmektedirler. Her ne kadar tüm bu kaynakların hiçbir zaman stabil ve kesin bir temin sürecinden söz etmek mümkün olmasa da, azalıp artmalar genel sürecin içerisinde göz ardı edilebilir bir etken haline gelmektedir.

Yenilenebilir enerji çeşitlerindeki temel amaç, elde edilebilecek tüm kaynağı işleyerek kısa ve uzun vadede herhangi bir sıkıntının oluşmasına mahal vermeyecek düzeyde depolama sağlayabilmektedir. Soyut kavramlar olarak nitelendirilebilseler de, güneş ve rüzgar gücünün depolanması sayesinde en efektif sonuçlara ulaşılabilmekte ve masrafsız kabul edilebilecek bir enerji üretimi sağlanmaktadır.

Fosil kaynakların kullanımından sağlanan enerjinin, dünya genelindeki yoğun kullanıma bağlı olarak zamanla yok olacağının bilincinde olan uzmanlar, geleceğin yenilenebilir enerji kaynakları üzerine şekilleneceği açıklamaktadırlar. Ayrıca bu tarz yakıtların doğaya verdiği zararların ülkemizde yoğun olarak görünmese bile dünyanın dört bir yanında hava ve su kirliliği gibi ciddi problemleri doğurması, doğanın ta kendisinden elde edilen enerji olgusunun da zamanla bir tercihten adeta bir ihtiyaç haline dönüşmesine mahal verecektir.

Günümüze bakıldığında dünya genelinde yenilenebilir enerji kullanımı seviyesinin yüzde yirmi ila yirmi beş arasında olduğu görülebilmektedir. Önümüzdeki elli yıllık süreçte bu oranın en az yüzde kırk seviyelerine yükseleceği ve bu sayede gün geçtikçe daha fazla ülkenin bu tarz sağlıklı enerji üretim metotlarından faydalanmaya başlayacağı söylenebilmektedir. Doğa ile beraber hareket ederek, insanlara sunduğu sonsuz kaynaklardan faydalanarak sağlıklı ve ucuz enerjiye kavuşmak doğru yöntemler izlendiğinde kolaylıkla mümkün hale gelebilmektedir.

5 + 2 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örn. 1+3 için cevabı 4 olarak girin.