Onan Danışmanlık

Hidro Şekillendirme Nedir? Bu Yöntem İle Saca Nasıl Şekil Verilir?

Hidro şekillendirme temel olarak metalik saclara yüksek basınca sahip bir akışkan aracılığı ile istenilen şeklin verilmesi ile gerçekleşir. Sistemin ilk mantığı 1890’lara dayansa da etkili kullanıma 2. Dünya Savaşı’ndan sonra başlanmıştır. İlk araştırmalar Almanya ve Japonya tarafından gerçekleşse de günümüzde Rusya, Amerika, Fransa ve İsrail gibi ülkelerin üniversite ve çeşitli özel araştırma birimlerinde konu üzerinde etkili çalışmalar yapılmaktadır. Yöntem 1990 yılına kadar gerekli ve yeterli bilgilere ulaşılamadığından dolayı yavaş yavaş ilerlemiş, otomotiv sanayisinde kullanılmaya başlanmasıyla beraber yöntemde büyük gelişimler olmuştur.

Beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde seri üretim teknoloji kapsamlarında sac metal parçalarının büyük bir kısmı kalıplama yöntemi ile üretilmektedir. Her parça için kalıp tasarımları ve sac imalatları hem zaman hem de mali kayıplara neden olmaktaydı. Özellikle bazı boyutu büyük parçalar için yapılan kalıp tasarımları ve imalatları, metal sacların şekillendirilmesi için çok büyük altyapı maliyetlerine neden olmaktaydı. Bu sorunların üstesinden gelmek için geliştirilen hidro şekillendirilme uygulamaları ile parçaların üretilmesi çok daha ergonomik şekilde olacak.

Normal bir şekillendirmede parçalar iki kalıp arasında şeklini alır. Hidro şekillendirme yöntemlerinde ise sadece tek kalıp kullanılır. Bu nedenle kalıp uyumu gibi bir durum söz konusu değildir. Böylece kalınlığı farklı olan saclar da için de tek bir kalıp yeterli olacaktır. Bu sayede tek adımda istenilen parça üretilebilir. Kullanılan akışkanın basıncı her noktada eşit olacağından dolayı karmaşık şekillerin üretimi de oldukça pratiktir. Bu yöntemlerde sac malzemenin tüm yüzeyine eşit oranda dağılmış yükler olduğundan dolayı üretilen sacda incelmeler oldukça az olmakta ve bu sayede homojen kalınlık elde edilmektedir.

Hidro şekillendirmede üretilen parçaların mukavemetleri de yüksektir. Üretilen parçanın geometrili doğruluğu oldukça yüksek olup yüzey pürüzlülüğü de bir hayli düşüktür. Böylece bu yöntemle hassas ve kaliteli ürünler elde edilebilir. Hidro şekillendirme uygulamaları ile üretilen malzeme hem zaman hem de enerji bakımından ciddi kazançların elde edilmesini sağlar. Hidro şekillendirme yöntemleri ülkemizde birkaç üniversitede, gurur kaynağımız Anka İHA’larda, taarruz helikopteri gibi teknolojik ürünlerin mekanik parçalarının üretilmesinde kullanılmaktadır.

6 + 2 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örn. 1+3 için cevabı 4 olarak girin.