Endüstri 4.0

  • Endüstriyel Dönüşüm: Endüstri 4.0'a Geçen Firmalardan Örnekler

    Sanayi-teknoloji bütünleşmesi olarak ifade edebileceğimiz ve nesnelerin interneti, robotik, yapay zeka gibi kavramları içeren endüstri 4.0 kavramı, bugün sektör lideri birçok şirketin üretim stratejisindeki temel yaklaşımı içeriyor. Endüstri 4.0’a geçen firmaların üretim modellerini ve endüstri devrimine bakış açılarını örneklerle ele aldık.
  • Endüstri 4.0 Nedir? Nasıl Gelişmiştir?

    Küreselleşen dünyada internet teknolojileri her şeyi değiştirip dönüştürdüğü gibi özellikle üretim ve imalat sanayini yeniden oluşturmaktadır. Günümüz popüler endüstriyel üretiminde en çok konuşulan meselelerin başında gelen endüstri 4.0 geleceğin üretim tarzı olarak gösterilmektedir.