Gelişen Nanoteknolojinin Etkin Kullanım Alanları

Gelişen Nanoteknolojinin Etkin Kullanım Alanları
Gelişen Nanoteknolojinin Etkin Kullanım Alanları

Özellikle son 10 yıldır adını sıkça duyduğumuz nanoteknoloji maddeleri atomik boyutlarına indirgeyerek atom veya moleküllerdeki en küçük birimleri inceler ve bunun neticesinde mevcut maddeleri daha kaliteli ve daha ergonomik bir şekilde insanlığın yararına sunan bir teknolojidir. Atomlar özel olarak ele alınarak belirli bir kural çerçevesinde yeniden dizilmesi sağlanarak yeni maddeler elde edilebilir. Nanoteknolojide dünya üzerindeki düzen referans alınır. Doğada bulunan maddelerin atom dizilişleri taklit edilirken bu atomlar temel şekillerde hareket ettirilerek daha iyi ve daha kaliteli maddeler üretilmektedir. Buna en temel ve doğal örnek kömür ile elmastır. Bu maddelerin ikisi de C atomlarında sahip olmasına karşın atom dizilişleri arasındaki farklılık birinin kömür diğerinin de elmas olmasına imkan tanımıştır. 

Gündelik hayatımıza yeni yeni yerleşmeye başlayan nanoteknolojinin kullanım alanları da her geçen gün artarak devam etmektedir. Özellikle bilgisayar, tıp, fizik, kimya, biyoloji ve elektronik alanlarda nanoteknoloji yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kısa süreler içerisinde nanoteknolojinin hayatımızın merkezi haline gelmesi kaçınılmazdır. Nanoteknolojinin amacı insanlığa en yararlı ürünleri mükemmel bir şekilde dizayn ederek onların yararına sunmaktır. Yakın gelecekte aşırı dayanıklı elektronik ürünler, damarlarımızın içerisinde gezebilen akıllı robotlar gibi pek çok araç insanların yararlarına sunulabilecektir. Nanoteknoloji sayesinde hayal edilen bütün ürünler gerekli şartların ve gelişmelerin sağlanması durumunda üretilebilir. 

Böylesine mükemmel bir teknolojik yapının insanlığa risk teşkil edebilecek bazı sonuçları da olabilmektedir. Özellikle akıllı cihazların giderek yaygınlaşması ve nanoteknolojinin akılı cihazlar üzerinde de sistemsel olarak gelişmesinin insanlığa sunduğu pek çok yarar da bulunmaktadır. Ancak, bununla beraber üretilecek akıllı robotların hatta insanların birebir kopyalarının üretilmesi mümkün hale gelecektir. Bu teknolojinin kontrol altında tutulmaması hem dünya düzenine hem de insanlığın hayatına tehdit oluşturabilecek pek çok unsur barındırabileceği önemsenilmesi gereken bir gerçektir. Bu kontrollerin ve şartların sağlanması durumunda nanoteknoloji insanlara oldukça kolaylık sağlar. İnsanın en değerli hazinesi olan zamandır. nanoteknoloji sayesinde çok daha kısa sürelerde daha zor ya da daha fazla vakit alması gereken eylemleri kolaylıkla halledebiliriz. Bütün bu mükemmelliğin yerine gelmesi için en uygun zamanın gelmesini beklemek kaçınılmazıdır.