Autodesk Inventor Professional

 • Inventor Nastran In-CAD #12 Statik Yorulma Analizi Nasıl Yapılır?

  Statik yük etkisinde çalışan parçalar zamana bağlı olarak yorulmaya maruz kalabilir. Autodesk Nastran In-CAD ile bu parçalara statik yorulma analizi yapabiliriz. Bu analizin nasıl yapıldığını öğrenmek için videoyu izleyebilirsiniz.
 • Inventor Nastran In-CAD #11 Yorulma Analizi Nasıl Yapılır?

  Titreşime maruz kalan modeller frekans olarak ortaya çıkan dinamik enerji üretir. Yorulma durumları frekansa bağlı olduğu için birden fazla frekansı geleneksel analiz yöntemleri ile çözmenin yolu yoktur. Autodesk Nastran In-CAD ile bu analizleri kolayca yapmamız mümkün. Bu analizin nasıl yapıldığını öğrenmek için videoyu izleyebilirsiniz.
 • Inventor Nastran In-CAD #10 Ön Gerilimli Normal Modlar Analizi Nasıl Yapılır?

  Parça üzerindeki frekanslar daha önceden oluşan gerilimlerden kaynaklanır. Bu durumda daha çok basınçlı kaplar ve döner millerde meydana gelir. Autodesk Nastran In-CAD ile normal modlar analizi yapacağımızda sistemin maruz kaldığı ön gerilim etkisiyle analiz yapmamız mümkün. Bu analizin nasıl yapıldığını öğrenmek için videoyu izleyebilirsiniz.
 • Inventor Nastran In-CAD #9 Normal Modlar Analizi Nasıl Yapılır?

  Autodesk Nastran In-CAD ile normal modlar analizi, parçanın dinamik yükler altında maruz kaldığı normal modları ya da doğal frekansları bize yapısıyla ilgili titreşimden kaynaklı yorulma hakkında fikir verir. Bu analiz türünün nasıl yapıldığını öğrenmek için videoyu izleyebilirsiniz.
 • Inventor Nastran In-CAD #8 Nonlineer Gerilme Analizi Nasıl Yapılır?

  Parçalar üzerinde gerilme analizi yapılırken lineer ve nonlineer olmak üzere iki farklı gerilme analizi şekli vardır. Malzemeler için oluşturulan gerilme ve şekil değiştirme eğirileri baz alınarak yapılan bu analizlerde, parçanın elastik bölgede çalışması bekleniyorsa lineer, plastik bölgede çalışması bekleniyorsa nonlineer gerilme analizi yapmak daha doğru sonuç verecektir. Autodesk Nastran In-CAD'in bu eğitim videosunda nonlineer analizin nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.
 • Inventor Nastran In-CAD #7 Lineer Burkulma Analizi Nasıl Yapılır?

  Kuvvet etkisi altında kalan parçalara genellikle lineer gerilme analizi uygulanmaktadır. Parça uygulanan kuvvet etkisinde deformasyona uğramasa da burkulabilir. Autodesk Nastran In-CAD ile gerilme analizi yaptıktan sonra parçaya burkulma analizi de uygulayabiliriz. Bu işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenmek için videoyu izleyebilirsiniz.